• ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ตำแหน่ง นวก.ศึกษา (IRB)

   วันที่: 30 พฤศจิกายน 542

   อ่านต่อ

  • สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โรงพยาบาลขอนแก่น ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ แก่นักวิจัยทุกท่าน

   วันที่: 26 ตุลาคม 2561

   รายละเอียด http://irb.kkh.go.th/downloads/KIRB-News22.2.pdf

   อ่านต่อ

  • ขอเชิญบุคลากรที่มีผลงานนวัตกรรมอบรมการจดสิทธิบัตรนวัตรกรรมสร้างมูลค่าทางปัญญา

   วันที่: 30 พฤศจิกายน 542

   ในวันอังคารที่ 19 มกราคม 2559 เวลา 8:00 - 16:30 ณ ห้อง Theater Room ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา โรงพยาบาลขอนแก่น รายละเอียดhttp://irb.kkh.go.th/downloads/KIRB-News20.pdf

   อ่านต่อ