หัวข้อข่าวขอแจ้งเลื่อนเลื่อนการประชุมพิจารณาจริยธรรมวิจัย
วันที่เผยแพร่30 พฤศจิกายน 542
วันที่สิ้นสุด30 พฤศจิกายน 542
รายละเอียด

ขอแจ้งเลื่อนเลื่อนการประชุมพิจารณาจริยธรรมวิจัย จากวันที่ 4 สิงหาคม 2558 เป็นวันที่ 18 สิงหาคม 2558

วันที่อัพเดท03 สิงหาคม 2558