หัวข้อข่าวขอเชิญเข้าอบรมโครงการ การพิจารณาเอกสารขอความยินยอมอาสาสมัคร (ICF) ในการทําวิจัย
วันที่เผยแพร่30 พฤศจิกายน 542
วันที่สิ้นสุด30 พฤศจิกายน 542
รายละเอียด

ขอเชิญคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ อาจารย์แพทย์ แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล สหวิชาชีพ แพทย์ใช้ทุน นักศึกษาแพทย์ โรงพยาบาลขอนแก่น 

ขอเชิญเข้าอบรมโครงการ การพิจารณาเอกสารขอความยินยอมอาสาสมัคร (ICF) ในการทําวิจัย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันที่อัพเดท26 สิงหาคม 2558