หัวข้อข่าวขอเชิญเข้าอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการ Good Clinical Practice in Clinical Study
วันที่เผยแพร่30 พฤศจิกายน 542
วันที่สิ้นสุด30 พฤศจิกายน 542
รายละเอียด

โครงการเชิงปฏิบัติการ Good Clinical Practice in Clinical Study ในวันที่ 8-9 ตุลาคม 2558 เวลา 9:00 - 16:00 น. ห้องประชุมประมุข จันทวิมล ชั้น 4 อ.สิรินธร โรงพยาบาลขอนแก่น
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ 

วันที่อัพเดท26 สิงหาคม 2558