หัวข้อข่าวระเบียบการเก็บค่าธรรมเนียมจริยะรรมการวิจัย โรงพยาบาลขอนแก่น
วันที่เผยแพร่30 พฤศจิกายน 542
วันที่สิ้นสุด30 พฤศจิกายน 542
รายละเอียด

http://irb.kkh.go.th/downloads/58-62582.pdf

วันที่อัพเดท19 ตุลาคม 2558