หัวข้อข่าวแนวทางการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของนักวิจัยเพื่อเสนอขอรับการพิจารณาโครงการวิจัย
วันที่เผยแพร่30 พฤศจิกายน 542
วันที่สิ้นสุด30 พฤศจิกายน 542
รายละเอียด

http://irb.kkh.go.th/downloads/58-45669.N.pdf

วันที่อัพเดท19 ตุลาคม 2558