หัวข้อข่าวแนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิคที่ดี (ฉบับภาษาไทย)
วันที่เผยแพร่30 พฤศจิกายน 542
วันที่สิ้นสุด30 พฤศจิกายน 542
รายละเอียด

ICH Good Clinical Practice Guideline แนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิคที่ดี (ฉบับภาษาไทย) 
http://irb.kkh.go.th/downloads/ICH-GCP-Guideline-TH-new.pdf

วันที่อัพเดท20 ตุลาคม 2558