หัวข้อข่าวขอเชิญแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล สหวิชาชีพและผู้สนใจเตรียมพร้อมสำหรับการทำวิจัยในมนุษย์ อบรมหลักสูตรจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
วันที่เผยแพร่30 พฤศจิกายน 542
วันที่สิ้นสุด30 พฤศจิกายน 542
รายละเอียด

ในวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2558 เวลา 9:00-16:00  ณห้องประชุมสุจินต์ ผลากรกุล

รายละเอียด http://irb.kkh.go.th/downloads/KIRB-News18.pdf

วันที่อัพเดท09 ธันวาคม 2558