หัวข้อข่าวขอเชิญผู้สนใจเตรียมพร้อมเพื่อการทำวิจัยทางคลินิกอบรม Good Clinical Practice in Clinical Study
วันที่เผยแพร่30 พฤศจิกายน 542
วันที่สิ้นสุด30 พฤศจิกายน 542
รายละเอียด

ในวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 9:00-16-30 น. ห้องประชุมสุจินต์ ผลากรกุล ชั้น 3 อ.เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนพรรณา โรงพยาบาลขอนแก่น

ดูรายละเอียด http://irb.kkh.go.th/downloads/KIRB-News19.pdf

วันที่อัพเดท09 ธันวาคม 2558