หัวข้อข่าวขอเชิญบุคลากรที่มีผลงานนวัตกรรมอบรมการจดสิทธิบัตรนวัตรกรรมสร้างมูลค่าทางปัญญา
วันที่เผยแพร่30 พฤศจิกายน 542
วันที่สิ้นสุด30 พฤศจิกายน 542
รายละเอียด

ในวันอังคารที่ 19 มกราคม 2559 เวลา 8:00 - 16:30 ณ ห้อง Theater Room ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา โรงพยาบาลขอนแก่น รายละเอียดhttp://irb.kkh.go.th/downloads/KIRB-News20.pdf

วันที่อัพเดท09 ธันวาคม 2558