หัวข้อข่าวสำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โรงพยาบาลขอนแก่น ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ แก่นักวิจัยทุกท่าน
วันที่เผยแพร่30 พฤศจิกายน 542
วันที่สิ้นสุด30 พฤศจิกายน 542
รายละเอียด

รายละเอียดhttp://irb.kkh.go.th/downloads/KIRB-News22.pdf

วันที่อัพเดท09 ธันวาคม 2558