• แนวทางการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของนักวิจัยเพื่อเสนอขอรับการพิจารณาโครงการวิจัย

   วันที่: 30 พฤศจิกายน 542

   http://irb.kkh.go.th/downloads/58-45669.N.pdf

   อ่านต่อ

  • ระเบียบการเก็บค่าธรรมเนียมจริยะรรมการวิจัย โรงพยาบาลขอนแก่น

   วันที่: 30 พฤศจิกายน 542

   http://irb.kkh.go.th/downloads/58-62582.pdf

   อ่านต่อ

  • ขอเชิญเข้าอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการ Good Clinical Practice in Clinical Study

   วันที่: 30 พฤศจิกายน 542

   โครงการเชิงปฏิบัติการ Good Clinical Practice in Clinical Study ในวันที่ 8-9 ตุลาคม 2558 เวลา 9:00 - 16:00 น. ห้องประชุมประมุข จันทวิมล ชั้น 4 อ.สิรินธร โรงพยาบาลขอนแก่น
   ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ 

   อ่านต่อ