• แนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิคที่ดี (ฉบับภาษาไทย)

   วันที่: 30 พฤศจิกายน 542

   ICH Good Clinical Practice Guideline แนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิคที่ดี (ฉบับภาษาไทย) 
   http://irb.kkh.go.th/downloads/ICH-GCP-Guideline-TH-new.pdf

   อ่านต่อ

  • แนวทางการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของนักวิจัยเพื่อเสนอขอรับการพิจารณาโครงการวิจัย

   วันที่: 30 พฤศจิกายน 542

   http://irb.kkh.go.th/downloads/58-45669.N.pdf

   อ่านต่อ

  • ระเบียบการเก็บค่าธรรมเนียมจริยะรรมการวิจัย โรงพยาบาลขอนแก่น

   วันที่: 30 พฤศจิกายน 542

   http://irb.kkh.go.th/downloads/58-62582.pdf

   อ่านต่อ