• ขอเชิญเข้าอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการ Good Clinical Practice in Clinical Study

   วันที่: 30 พฤศจิกายน 542

   โครงการเชิงปฏิบัติการ Good Clinical Practice in Clinical Study ในวันที่ 8-9 ตุลาคม 2558 เวลา 9:00 - 16:00 น. ห้องประชุมประมุข จันทวิมล ชั้น 4 อ.สิรินธร โรงพยาบาลขอนแก่น
   ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ 

   อ่านต่อ

  • ขอเชิญเข้าอบรมโครงการ การพิจารณาเอกสารขอความยินยอมอาสาสมัคร (ICF) ในการทําวิจัย

   วันที่: 30 พฤศจิกายน 542

   ขอเชิญคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ อาจารย์แพทย์ แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล สหวิชาชีพ แพทย์ใช้ทุน นักศึกษาแพทย์ โรงพยาบาลขอนแก่น 

   ขอเชิญเข้าอบรมโครงการ การพิจารณาเอกสารขอความยินยอมอาสาสมัคร (ICF) ในการทําวิจัย

   ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

   อ่านต่อ

  • ขอแจ้งเลื่อนเลื่อนการประชุมพิจารณาจริยธรรมวิจัย

   วันที่: 30 พฤศจิกายน 542

   ขอแจ้งเลื่อนเลื่อนการประชุมพิจารณาจริยธรรมวิจัย จากวันที่ 4 สิงหาคม 2558 เป็นวันที่ 18 สิงหาคม 2558

   อ่านต่อ