• ดาวน์โหลดแบบ SOP

   วันที่: 30 ตุลาคม 2557

   ดาวน์โหลด

   อ่านต่อ

  • ระเบียบการเก็บค่าธรรมเนียมฯ สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โรงพยาบาลขอนแก่น

   วันที่: 30 พฤศจิกายน 542

   ระบบเบียบการเก็บค่าธรรมเนียม สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โรงพยาบาลขอนแก่น

   ระเบียบ

   รายละเอียด

    

   อ่านต่อ