• สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โรงพยาบาลขอนแก่น ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ แก่นักวิจัยทุกท่าน

   วันที่: 26 ตุลาคม 2561

   รายละเอียด http://irb.kkh.go.th/downloads/KIRB-News22.2.pdf

   อ่านต่อ

  • ขอเชิญบุคลากรที่มีผลงานนวัตกรรมอบรมการจดสิทธิบัตรนวัตรกรรมสร้างมูลค่าทางปัญญา

   วันที่: 30 พฤศจิกายน 542

   ในวันอังคารที่ 19 มกราคม 2559 เวลา 8:00 - 16:30 ณ ห้อง Theater Room ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา โรงพยาบาลขอนแก่น รายละเอียดhttp://irb.kkh.go.th/downloads/KIRB-News20.pdf

   อ่านต่อ

  • ขอเชิญผู้สนใจเตรียมพร้อมเพื่อการทำวิจัยทางคลินิกอบรม Good Clinical Practice in Clinical Study

   วันที่: 30 พฤศจิกายน 542

   ในวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 9:00-16-30 น. ห้องประชุมสุจินต์ ผลากรกุล ชั้น 3 อ.เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนพรรณา โรงพยาบาลขอนแก่น

   ดูรายละเอียด http://irb.kkh.go.th/downloads/KIRB-News19.pdf

   อ่านต่อ